AVG 2018

Algemene verordening gegevensbescherming

AVG 2018 – Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Als organisatie kunt u nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Om inzicht te krijgen waar u met uw huidige privacybeleid en uitvoering staat en waar eventuele hiaten zitten in uw ICT systeem, hebben we een AVG Compliance Scan ontwikkeld. Met de uitkomst hiervan kunt u in samenwerking met Dayo een plan van aanpak opstellen en maatregelen treffen daar waar nodig.

Wilt u meer informatie over de AVG Compliance Scan, neem dan contact op via 0416 560073 of gebruik onderstaand contactformulier.

 041 656 0073