Beveiliging

In de laatste twee decennia is informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor steeds meer bedrijven een centraal onderdeel van het sociale, culturele en economische leven geworden. De beschikbaarheid, veiligheid en integriteit van onze ICT-systemen is daarmee zeer belangrijk geworden op verschillende niveaus in de maatschappij. Op individueel niveau in termen van toegang tot elektronische diensten, privacy en vrijheid van meningsuiting. Op organisatorisch niveau voor het veilig kunnen aanbieden van producten en diensten en betrekken van belanghebbenden. En als samenleving in termen van de beschikbaarheid van kritische infrastructuren (bijv. telecommunicatie, gezondheidszorg, energie- en watervoorziening etc.) en bescherming van de democratische rechtsorde en nationale veiligheid. Hierdoor is een zekere afhankelijkheid van ICT gecreëerd; zonder beschikbare, veilige en integere ICT-systemen valt het maatschappelijk verkeer stil.

Dat de wereldwijde verbondenheid en gebruik van nieuwe, innovatieve technologie risico’s met zich meebrengt spreekt voor zich. De enorme groei van gebruikers en de reeds genoemde afhankelijkheid van ICT-systemen zorgt bij uitval voor een steeds grotere impact op de samenleving. Ook de kans dat een veiligheidsincident zich voordoet is groter aangezien criminelen vanuit de hele wereld hun ‘cybercrime’ activiteiten kunnen uitoefenen op lokale doelen, er steeds nieuwere kwaadaardige technieken beschikbaar zijn (als trojan horses, virussen en phishing), en de afhankelijkheid van ICT-systemen ons chantabel maakt.

Dayo legt de focus op de continuering van het bedrijfsproces en het waarborgen van uw data. Beveiliging staat bij ons op nummer één. Door uw ICT proces en verkeer pro actief te monitoren kunnen we uw veiligheid en continuering garanderen.

 0416 56 0073